FUNDACJE

Fundacja Sedeka
Fundacja Sedeka organizuje i niesie pomoc osobom potrzebującym oraz ich bliskim, a także firmom i organizacjom zaangażowanym społecznie. Jej zadania statutowe są zbieżne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie (z późniejszymi zamianami). Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. 
Podstawową jednostką organizacyjną Fundacji Sedeka są Grupy OPP, działające indywidualnie i samodzielnie na podstawie porozumienia. Powstały one specjalnie dla osób i podmiotów, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego, a chcą pomagać sobie i innym w realizowaniu własnych celów prospołecznych.

„Fundacja udostępnia Grupom OPP możliwość pozyskiwania darowizn oraz 1% podatku, nie pobierając z tego tytułu żadnych opłat. Refunduje wszystkie koszty związane z ich działalnością do wysokości środków znajdujących się na ich indywidulanych kontach.”
Więcej na: http://sedeka.pl/o-fundacji

Fundacja Mam Marzenie
Fundacja Mam Marzenie powstała w Krakowie 14 czerwca 2003 roku jako niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy. W swojej działalności koncentruje się przede wszystkim na spełnianiu marzeń chorych dzieci. Od początku działalności aż po dziś dzień Fundacja spełniła w sumie ponad 4 000 marzeń.
FMM wielokrotnie angażuje się w akcje i eventy, których celem jest nie tylko szerzenie idei spełniania marzeń. Ambasadorką i wolontariuszką Fundacji jest aktorka - Małgorzata Kożuchowska.
Fundacja działa na terenie całej Polski i obecnie posiada 16 oddziałów: Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław.
http://www.mammarzenie.org/

Gwarantujemy 100% jakość naszych paliw!